Luftgevär Co2

Åldersgräns för inköp av samtliga luftdrivna vapen jag saluför är 18år!

 

Kolsyredrivna luftvapen
Laddas oftast med engångs kolsyrepatroner, 12g eller 88g.

 

På plussidan!

+ Rekylfritt och lättskjutet, Smidig och snabb laddning,ofta med magasin, full auto, semi-auto, bygelrepeter.

Kolsyrepatroner kan ligga på lager och användas när det är dags för skyttet.

 

På minussidan!

- Energin från kolsyran minskar vid lägre temperaturer.