Självförsvar

Att känna sig trygg och säker ute i samhället idag är ej en självklarhet längre!

Här kommer produkter som gör det lite lättare...

Många av dessa produkter har sitt ursprung från militär och polis som använder dem i träning samt utbildningssyfte!

Är du osäker på vilka tillbehör som hör till varje vapen så titta under fliken RELATERADE PRODUKTER som finns på varje produkt så är risken obefintlig att du gör felköp, väljer fel kaliber på ammunition mm.

-Givetvis så är du välkommen att ringa in till oss för hjälp vid köp...

O.B.S !   Samtliga produkter är Licensfria för innehav!