Redskapslådor/Förvaringsväskor

Flambeau är ett välkänt amerikanskt företag som bildades 1947.

Företaget saluför en stor mängd med fritidsprodukter/jakttillbehörsprodukter/fisketillbehörsprodukter, vad de gjort sig mest kända över är främst deras tillverkning av högkvalitativa vapenkoffertar/redskapslådor till fiske mm.